P.P.H.U. GAJER Robert Gajewski

 

26-600 Radom

ul. Płaska 6

tel. (048) 365 02 37

fax. (048) 365 02 37

www.szklo.radom.pl

gajer@szklo.radom.pl